Om os

Et varmt og inviterende fællesskab

Rønne Vineyard er en nyetableret og udadvendt kristen frikirke i Rønne. Her kan alle være med! Vi er som en stor, åben familie med mange forskellige nationaliteter og baggrunde. Vi har det sjovt og tager hinanden alvorligt. Her er der masser af plads til dig og du kan være lige præcis den, du er, uanset hvor du er i livet, og hvad du tror på!

Vi mødes i løbet af ugen i åbne mindre fællesskaber kaldet netværksgrupper og om søndagen til gudstjeneste. Her kan du møde studerende, singler, familier og mennesker fra alle samfundslag. Vi lægger stor vægt på at temaerne er relevante, musikken er moderne og det hele foregår i en afslappet atmosfære. Man skal ikke have kendskab til kristendommen eller vide, hvad man tror på for at være med. ALLE er velkommen.

Fest

Vi mennesker stiller mange spørgsmål om Gud: “Findes Gud?”, “Kan vi vide noget om Gud?”, “Hvad har Gud at gøre med mig og mit liv?” osv.

Jesus fortæller en fantastisk historie om, hvem Gud er, og hvad han vil med os mennesker. Den handler om en rig mand, som holder en stor fest. Det bemærkelsesværdige er, at alle er inviterede til at være med! – Værten er endda så ivrig efter at få så mange med som muligt, at han sender sine tjenere ud langs landevejene for også at indbyde dem, der aldrig har været inviteret med til fest før (Lukas 14, 16 – 24).

Sådan tror vi Gud er! Han inviterer os alle sammen til sin store fest, hvor han serverer kærlighed, mening, fred, fællesskab, genoprettelse, glæde og meget mere i rigelige mængder. I Rønne Vineyard fejrer vi denne fest, hver gang vi er sammen – og vi inviterer alle på Bornholm til at være med!

Vision

Gud har kaldet Rønne Vineyard til at være en missional, hjertevarm, voksende og bibelsk funderet kirke i Rønne. En kirke der kommer mennesker i møde med næstekærlighed og frimodigt inviterer alle på øen med til festen i Guds rige. Samtidig er vi kaldet til at træne nye ledere og være til inspiration for andre, der ønsker at se mennesker komme til tro og dermed flere kirker blive plantet.

Vineyard

Vineyard er en verdensomspændende evangelisk bevægelse, som startede i USA i 70’erne. I Danmark tæller Vineyard nu 7 frikirker: København, Roskilde, Odense, Århus, Ålborg, Helsingør og Rønne. I Vineyard har vi samme trosgrundlag som de fleste andre kirker i Danmark, herunder folkekirken, og vi er typisk kendetegnet ved et stort engagement i samfundet, et inkluderende fællesskab og lovsang. Mange studerende og børnefamilier finder inspiration i troen og dybe venskaber i Vineyard.

Vil du være med?

Helle og Carsten fortæller om visionen bag Rønne Vineyard og inviterer dig til at være med.

Hvad er en frikirke?

Rønne Vineyard er en del af FrikirkeNet, som er en bred sammenslutning af kirker på tværs af Danmark

Rønne Vineyards 10 værdier

Her er vores 10 værdier, som vi har til fælles med Vineyard-kirker over hele verden:

Bibelen
Vi tror på, at Bibelen fortæller Guds store historie om os mennesker: Bibelen fortæller os hvem Gud er, hvem vi er som mennesker og om hvad vi er skabt til. I mødet med Bibelen kan vi derfor også møde Jesus selv, som siger, at Han er vejen, sandheden og livet.

Tilbedelse
Vi tror på, at vi som mennesker er skabt til at tilbede Jesus med alt, hvad vi er. Det vil sige at komme ærligt og åbent til Ham med vores hjerter og spejle den kærlighed tilbage, som vi modtager fra Gud. Derfor er det vores højeste prioritet. Vi bruger meget tid på tilbedelse i form af sang og musik i fællesskab, men det at tilbede er også en livsstil, som vi ønsker, må gennemsyre hele vores liv.

Netværksgrupper
Vi tror på, at vi som mennesker er blevet skabt til fællesskab. I netværksgrupperne kan vi møde hinanden med Guds kærlighed, dele liv og tro med hinanden og opleve at blive inspirerede, helbredte og udfordrede.

Åndelige gaver
Vi tror, at alle mennesker, der har taget imod Jesus i deres liv, har fået forskellige gaver af Helligånden til opmuntring og opbyggelse for sig selv og andre. De gaver og evner ønsker vi sammen at udforske og bruge til opbyggelse for fællesskabet.

Træning
Vi tror, at alle mennesker er skabt unikt i Guds billede og hver især er kaldede til at give Jesu kærlighed videre med de evner og ressourcer, vi har fået givet. Derfor er det vigtigt for os at investere i at udruste, udvikle og opmuntre hinanden i vores individuelle kald og evner.

Tegn og undere
Vi tror på, at vi som troende er kaldede til at gå i Jesu fodspor og derfor er det at bede for helbredelse for syge og brudte mennesker og se Guds indgriben i svære situationer en naturlig del af vores fællesskab.

Tjene mennesker
Vi tror på, at mennesker i svære livssituationer med store behov har en helt særlig plads i Guds hjerte. Mange mennesker er fanget i situationer af ensomhed, afhængighed, fattigdom, kriminalitet, stress osv. Vi ønsker at være en kirke, der viser Guds kærlighed på en praktisk måde, hvor vi kan.

Evangelisation
Vi tror på, at alle mennesker er skabt til at leve i den kærlighed, frihed og glæde, som Jesus giver os. Derfor er det at fortælle andre om, hvad Jesus gør i vores liv, en helt naturlig del af at leve i fællesskab med Ham.

Tværkirkelighed
Vi tror på, at alle kristne kirker en del af Jesu legeme, som er til for at udleve hans mission og kærlighed til verden. Derfor ønsker vi i ord og handling at elske, respektere, samarbejde og relatere til andre kirker.

Kirkeplantning og mission
Vi tror, at den lokale kirke er verdens håb. Derfor har vi en vision om at se mange flere kirker blive plantet og ønsker at støtte, opmuntre og træne ledere til at rejse ud som kirkeplantere.

Go top